Generalforsamling

Hvert år indenfor de første 2 uger i Marts holdes der generalforsamling for Ejerlauget Ellebæk 3.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes formanden, så forslaget er denne i hænde senest den 1. februar.


Indbydelse til ordinær generalforsamling bliver runddelt til alle beboere.

Referater fra generalforsamlinger (klik på linket for at åbne side med referater fra de tidligere år)

 

Generalforsamlingen bliver holdt ud fra den besluttede dagorden som beskrevet nedenunder j.f. Ejerlaugets vedtægter.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent, jf. § 11.


2. Beretning ved formanden om Ejerlaugets virke siden sidste generalforsamling.


3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, jf. § 8.


4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, jf. § 8.


5. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 13.


6. Valg af 2 revisorer og suppleanter, jf. § 14.


7. Indkomne forslag, jf. § 8.


8. Evt.