Vintervedligehold

Vintervedligehold

På Ejerlaugets stier straks efter nedbør som isslag og i de tilfælde, hvor der er risiko for isslag. 


Der foretages snerydning og saltning af Ejerlaugets "Stier" efter snefald. Snerydning udføres kun efter nogen snefald. Det vil sige en sne dybde på 5-8 cm.


Under ekstreme vejrforhold foretages der snerydning af Ejerlaugets "Stikveje". Snerydning udføres kun ved meget kraftig snefald. Det vil sige en sne dybde på ≥ 25 cm

Efter snerydning med store entreprenør maskiner skal den enkelte grundejer påregne at skulle rydde sne ud for egen indkørsel og efter behov oprensning af fortovet.


Behovet for snerydning og saltning skal altid vurderes i forhold til det vejrlig - Og i samråd med bestyrelses-repræsentanter fra Ejerlauget Ellebæk 3.


Snerydning og saltning skal dog altid koordineres i forhold til Holstebro Kommunes aktiviteter. Har Holstebro Kommune til hensigt at foretager snerydning og saltning af deres stier og bolig-/stamveje?

       

Rekvirenten af Entreprenør er den til et hvert tid siddende Kontakt person for Ejerlaugets Teknik. Der er informationspligt til den øvrige bestyrelse.


Vinter vedligeholdelses aftalen forelagt og godkendt på generalforsamlingen den 8. marts. 2010