Ansvar for hæk og hegn

I nedenstående tekster vil vi forsøge at bibringe med lidt forståelse vedrørende det ansvar boligejerne selv har for hæk og hegn samt oprydning og renholdelse af stier, veje, fortove og græsrabatter.


klipning og fræsning af egen hæk og hegn

Teknik og Miljøudvalget har ved flere lejligheder gennem årene fået henvendelser fra beboere, der har problemer med sammensmeltning af egen hæk og beplantninger fra grønne/fælles områder. For at undgå disse sammensmeltninger, har Teknik og Miljøudvalget i år 2007 indgået følgende aftale med vores gartner:

Gartneren foretager tilbageklipning af grønne/fælles områder samt fræser på udvalgte og aftalte steder.

Tilbageklipningen bliver foretaget én gang, og fræsning foretaget to gange pr. år.

Tilbageklipning og fræsning vil og kan kun foretages på de steder hvor grundejerne selv har klippet og beskåret deres hæk, og ligeledes kun på de steder hvor arealet ikke på anden vis er beslaglagt til andre formål.

Teknik og Miljøudvalget står gerne til rådighed vedr. nærmere oplysninger.

Se skitse vedr. klipning og fræsning: 
Ansvarsfordeling vedr. stier, veje, fortov og græsrabatter

Det er grundejerne selv, der har ansvaret for oprydning og renholdelse af stier, veje, fortove og græsrabatter, der ligger i en afstand af op til 16 meter i diameter fra grundejernes egen matrikel, hvilket er dikteret af Holstebro Kommune.


Oprydning og renholdelse må dog ikke forveksles med vedligehold og renovering af omtalte områder. Vedligeholdelse og renovering er opgaver, der fortages af Ejerlauget.


Grundejerne er dermed altid ansvarlige for oprydning og renholdelse, samt snerydning og saltning af veje, stier, fortove og græsrabatter og det er gældende for såvel egne stikveje samt stamveje. I nogle enkelte tilfælde kan og har Ejerlauget Ellebæk 3 ved en generalforsamling vedtaget at varetage nogle af disse omtalte opgaver.

Men husk, det er altid de enkelte grundejere, som nærmeste beboer, der har det fulde ansvar for områderne.

Eksempel på ansvarsfordeling vedr. stierne, mv.: 

Tilbageklipning og beskæring af hæk og hegn

Teknik og Miljøudvalget har aftalt med gartneren at slå græsset så langt ind mod private hæk og hegn som det overhovedet er muligt. Men nogle steder falder hæk og hegn så langt ud over græsset, at ukrudt og lignende har de bedste betingelser for at overtage magten over disse planter, og som følge deraf kommer der ukrudt i egen have.


Teknik og Miljøudvalget vil gerne appellere til grundejerne, også for eget bedste, om at de venligst tilbageklipper og beskærer hæk og hegn så meget, som overhovedet muligt:

  
Ansvarsfordeling vedrørende veje, stier mv. - ”Første stikvej”

Det er grundejerne selv, der har ansvaret for oprydning og renholdelse af stier, veje, fortove og græsrabatter, der ligger i en afstand af op til 16 meter i diameter fra grundejernes egen matrikel, hvilket er dikteret af Holstebro Kommune.


Oprydning og renholdelse må dog ikke forveksles med vedligehold og renovering af omtalte områder. Vedligeholdelse og renovering er opgaver, der fortages af Ejerlauget.


Grundejerne er dermed altid ansvarlige for oprydning og renholdelse, samt snerydning og saltning af veje, stier, fortove og græsrabatter og det er gældende for såvel egne stikveje samt stamveje. I nogle enkelte tilfælde kan og har Ejerlauget Ellebæk 3 ved en generalforsamling vedtaget at varetage nogle af disse omtalte opgaver.

Men husk, det er altid de enkelte grundejere, som nærmeste beboer, der har det fulde ansvar for områderne.

Eksempel på ansvarsfordeling vedr. stierne, mv.:


 


Ansvarsfordeling vedrørende vejene og stier, mv. ”Anden stikvej”

Det er grundejerne selv, der har ansvaret for oprydning og renholdelse af stier, veje, fortove og græsrabatter, der ligger i en afstand af op til 16 meter i diameter fra grundejernes egen matrikel, hvilket er dikteret af Holstebro Kommune.


Oprydning og renholdelse må dog ikke forveksles med vedligehold og renovering af omtalte områder. Vedligeholdelse og renovering er opgaver, der fortages af Ejerlauget.


Grundejerne er dermed altid ansvarlige for oprydning og renholdelse, samt snerydning og saltning af veje, stier, fortove og græsrabatter og det er gældende for såvel egne stikveje samt stamveje. I nogle enkelte tilfælde kan og har Ejerlauget Ellebæk 3 ved en generalforsamling vedtaget at varetage nogle af disse omtalte opgaver.

Men husk, det er altid de enkelte grundejere, som nærmeste beboer, der har det fulde ansvar for områderne.


Se skitse. Eksempel på ansvarsfordeling vedrørende vejene og stier, mv. ”Anden stikvej”: