Legepladserne

I forbindelse med ændrede lovkrav til forsikring af offentligt tilgængelige legepladser, får Ejerlauget en gang årligt foretaget et lagepladssyn ved en ekstern inspektør. De seneste 5 inspektionsrapporter kan findes ved hjælp af nedenstående links og ejerlauget er i besiddelse af ældre rapporter, hvis disse ønskes.
Legepladsrapport 2024 Den store legeplads og Den lille legeplads


Legepladsrapport 2023 Den store legeplads og Den lille legeplads


Legepladsrapport 2022 del 1 og del 2


Legepladsrapport 2021


Legepladsrapport 2018


Legepladsrapport 2017


Legepladsrapport 2016


Legepladsrapport 2015


Legepladsrapport 2014


Legepladsrapport 2013