Legepladserne

I forbindelse med ændrede lovkrav til forsikring af offentligt tilgængelige legepladser, får Ejerlauget en gang årligt foretaget et lagepladssyn ved en ekstern inspektør. De seneste 5 inspektionsrapporter kan findes ved hjælp af nedenstående links og ejerlauget er i besiddelse af ældre rapporter, hvis disse ønskes.

Gældende legepladsrapport 2018


Legepladsrapport 2017


Legepladsrapport 2016


Legepladsrapport 2015


Legepladsrapport 2014


Legepladsrapport 2013