Bestyrelsen

Bestyrelsesformand/

Sekretær:

Peder Falk Christensen

Leharsvej 13

7500 Holstebro

tlf: 30 68 41 24

Næstformand:

Vakant

Kasserer:

Henning Christensen

Leharsvej 3

7500 Holstebro

tlf: 81 75 27 79


Bestyrelsesmedlem:

Dennis Danielsen

Händelsvej 1

7500 Holstebro

tlf: 29 86 14 23 


Bestyrelsesmedlem:

Marianne Petersen

Riisagersvej 18

7500 Holstebro

tlf: 60 70 89 67Bestyrelsesposter 2020-2021


Vedtægter

Økonomi

Grønne områder

Fritid

Teknik

Webmaster

Peder Falk Christensen

formand@
teknik@
Henning Christensen


oekonomi@

Marianne Petersen
fritid@


webmaster@

Dennis Danielsengroen@
Kontakt personer 2020-2021

Mail adressen skrives:

'kontaktperson'@ejerlauget-ellebaek3.dk


fx formand@ejerlauget-ellebaek3.dk