Parkering

Ulovlig parkering på stik- og stamveje


Teknik og Miljøudvalget har desværre gennem længere tid måtte konstatere, at det har knebet med at finde ud af at håndtere parkering på stam- og stikvejene, samt de fælles- og grønne områder i Ejerlauget Ellebæk 3


Vi er udmærket klar over, at der ikke er meget plads ved de enkelte huse, men det legaliserer ikke, at der står både trailere, lastbiler og campingvogne, som er til stor gene for trafiksikkerheden og de personer, der til daglig skal færdes i vores områder.


Det står fuldstændig klart i deklarationerne for vores områder, at trailere, lastbiler og campingvogne ikke må parkeres på stier, fortove og veje.


Hvad er en parkering?

Der kan ikke være nogen tvivl om, at trailer og campingvogne er parkeret, når de ikke er koblet sammen med et køretøj.

Ejerlauget har ved flere lejligheder givet udtryk for, at permanent parkering på vores fortove og veje samt fælles- og grønne arealer ikke kan accepteres. Det tillades dog, at arealerne bliver brugt, hvis og når man har gæster med et større parkeringsbehov.


Konklusionen må være, at man må klare parkeringsproblemerne på sin egen grund eller finde en løsning på disse "ude i byen". Der må ikke parkeres permanent på vejene eller de fælles-/grønne områder.