Ejerlauget


Om ejerlauget


Ejerlaugets navn er ”Ejerlauget Ellebæk 3” og dets hjemsted er Holstebro. Ejerlauget Ellebæk 3 er en beboerforening med 252 husstande, som er beliggende i den nordvestlige del af Ellebækområdet.

 

Ejerlauget omfatter samtlige ejendomme på:

Oluf Rings Vej, Leharsvej og Händelsvej.

Lige nummererede ejendomme på Riisagersvej og Haydnsvej.

Ulige nummererede ejendomme på Emil Reesens Vej.


Ejerlaugets område omfatter ca. 320.000 m2, hvoraf beboerforeningen skal vedligeholde ca. 64.000 m2. Disse er bestående af veje, fortove og stier samt grønne områder.

 

Arealoversigt:
   De grønne områder er udlagt som legepladser, boldbaner, bålplads, kælkebakke samt med træer, buske og grønt.

 

Ligeledes kan det nævnes, at Holstebro Kommune skal vedligeholde følgende:
Asfalt veje

13.330 m2

Asfalt stier

4.690 m2

SF-sten (korssten)

4.970 m2

SF-sten Sidearealer

6.490 m2

Grønne områder

34.520 m2

Asfalt vejender

370 m2

SF-sten vejender

325 m2